ร้านค้า

Variable Area Type Flow Meter > N_Type

 • Measuring the Flow Rate for:
  • Gases & Liquid
  • Chemical process system
  • Water treatment system
  • Industrial flow system
 • Service Condition:
  • Viscosity: ≤3 cP
  • Max. working temperature: Metal  100ºC; Plastic   60ºC
  • Max. working pressure:
  • Body material: NS- 15 kg/cm²; NI- 15 kg/cm², NV- 6 kg/cm²
  • Glass tube: 6 kg/cm²  for 10A~50A; 5 kg/cm²  for 65A~80A; 4 kg/cm²  for 100A~150A
  • PC tube: 10 kg/cm², Instant pressure: 15 kg/cm²
 • Alarm Switch Available (N.O.)
 • Switch rating:AC 125V 0.5A / DC 100V 10W / Max. DC 250V <40mA
 • Accuracy:±2.5% F.S.
รหัสสินค้า: 9014 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Measuring the Flow Rate for:
  • Gases & Liquid
  • Chemical process system
  • Water treatment system
  • Industrial flow system
 • Service Condition:
  • Viscosity: ≤3 cP
  • Max. working temperature: Metal  100ºC; Plastic   60ºC
  • Max. working pressure:
  • Body material: NS- 15 kg/cm²; NI- 15 kg/cm², NV- 6 kg/cm²
  • Glass tube: 6 kg/cm²  for 10A~50A; 5 kg/cm²  for 65A~80A; 4 kg/cm²  for 100A~150A
  • PC tube: 10 kg/cm², Instant pressure: 15 kg/cm²
 • Alarm Switch Available (N.O.)
 • Switch rating:AC 125V 0.5A / DC 100V 10W / Max. DC 250V <40mA
 • Accuracy:±2.5% F.S.

Specifications

DOWNLOAD SPECS

Top