ร้านค้า

SK51 float level Mobrey

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด:

Delta Mobrey Monel float underREC.SK51 21Bar (H315) MOBREY BOILER MONEY FLOAT ASSEMBLY
21 bar
For use in chamber mounted
vertical airbreak controls

ภาพประกอบ:

SK51 float under

Top