ร้านค้า

2-Jaw Parallel Grippers Series GPP5000

 

Serie
1 Wedge hook mechanism

Supports to absorb high forces and moments

Synchronized gripper jaw movement

2 Gripper jaw

Gripper fingers mounted using removable centering sleeves

Lubricated for life via incorporated lubrication slots

3 Steel Linear Guide

Steel in steel guide

Enables use of extremely long gripper fingers

4 Mounting block

mounting for inductive proximity switch

5 Integrated gripping force safety device

Spring built into cylinder chamber as an energy store

6 Drive

Double-acting pneumatic rotor cylinder

7 Mounting and positioning

Alternatively, on several sides for customized mounting

Pneumatic and electrical versions identical apart from height

8 Sensing slot

mounting and positioning of magnetic field sensors

9 Dual lip seal

IP64 and up to IP67 (with purged air) for Protector version

Prevents grease from being squeezed out, increasing service life

รหัสสินค้า: 4002 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Specifications

DOWNLOAD SPECS

2-Jaw Parallel Grippers
Series GPP5000

“The Universal One”

Up to 30% more gripping force than the benchmark

10% more static forces and moments than the benchmark

Gripper fingers up to 10% longer than the benchmark

Gripper fingers weight up to 15% higher than the benchmark

Sealed guide IP64 / Protector version IP67 (with purged air)

Protected against corrosion

Up to 30 million cycles without maintenance

Installation Size: GPP5003
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5003N-00-A 2.5 [mm] 150 [N] 140 [N]
GPP5003N-20-A 2.5 [mm] 150 [N] 140 [N]
GPP5003N-21-A 2.5 [mm] 150 [N] 140 [N]
GPP5003N-24-A 2.5 [mm] 150 [N] 140 [N]
GPP5003NC-00-A 2.5 [mm] 195 [N]
GPP5003NC-20-A 2.5 [mm] 195 [N]
GPP5003NC-21-A 2.5 [mm] 195 [N]
GPP5003NC-24-A 2.5 [mm] 195 [N]
GPP5003NO-00-A 2.5 [mm] 205 [N]
GPP5003NO-20-A 2.5 [mm] 205 [N]
GPP5003NO-21-A 2.5 [mm] 205 [N]
GPP5003NO-24-A 2.5 [mm] 205 [N]
Installation Size: GPP5004
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5004N-00-A 4 [mm] 215 [N] 200 [N]
GPP5004N-20-A 4 [mm] 215 [N] 200 [N]
GPP5004N-21-A 4 [mm] 215 [N] 200 [N]
GPP5004N-24-A 4 [mm] 215 [N] 200 [N]
GPP5004NC-00-A 4 [mm] 280 [N]
GPP5004NC-20-A 4 [mm] 280 [N]
GPP5004NC-21-A 4 [mm] 280 [N]
GPP5004NC-24-A 4 [mm] 280 [N]
GPP5004NO-00-A 4 [mm] 295 [N]
GPP5004NO-20-A 4 [mm] 295 [N]
GPP5004NO-21-A 4 [mm] 295 [N]
GPP5004NO-24-A 4 [mm] 295 [N]
GPP5004S-00-A 2 [mm] 470 [N] 440 [N]
GPP5004S-20-A 2 [mm] 470 [N] 440 [N]
GPP5004S-21-A 2 [mm] 470 [N] 440 [N]
GPP5004S-24-A 2 [mm] 470 [N] 440 [N]
GPP5004SC-00-A 2 [mm] 600 [N]
GPP5004SC-20-A 2 [mm] 600 [N]
GPP5004SC-21-A 2 [mm] 600 [N]
GPP5004SC-24-A 2 [mm] 600 [N]
GPP5004SO-00-A 2 [mm] 630 [N]
GPP5004SO-20-A 2 [mm] 630 [N]
GPP5004SO-21-A 2 [mm] 630 [N]
GPP5004SO-24-A 2 [mm] 630 [N]
Installation Size: GPP5006
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5006N-00-A 6 [mm] 360 [N] 330 [N]
GPP5006N-20-A 6 [mm] 360 [N] 330 [N]
GPP5006N-21-A 6 [mm] 360 [N] 330 [N]
GPP5006N-24-A 6 [mm] 360 [N] 330 [N]
GPP5006NC-00-A 6 [mm] 455 [N]
GPP5006NC-20-A 6 [mm] 455 [N]
GPP5006NC-21-A 6 [mm] 455 [N]
GPP5006NC-24-A 6 [mm] 455 [N]
GPP5006NO-00-A 6 [mm] 485 [N]
GPP5006NO-20-A 6 [mm] 485 [N]
GPP5006NO-21-A 6 [mm] 485 [N]
GPP5006NO-24-A 6 [mm] 485 [N]
GPP5006S-00-A 3 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPP5006S-20-A 3 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPP5006S-21-A 3 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPP5006S-24-A 3 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPP5006SC-00-A 3 [mm] 1020 [N]
GPP5006SC-20-A 3 [mm] 1020 [N]
GPP5006SC-21-A 3 [mm] 1020 [N]
GPP5006SC-24-A 3 [mm] 1020 [N]
GPP5006SO-00-A 3 [mm] 1080 [N]
GPP5006SO-20-A 3 [mm] 1080 [N]
GPP5006SO-21-A 3 [mm] 1080 [N]
GPP5006SO-24-A 3 [mm] 1080 [N]
Installation Size: GPP5008
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5008N-00-A 8 [mm] 560 [N] 520 [N]
GPP5008N-20-A 8 [mm] 560 [N] 520 [N]
GPP5008N-21-A 8 [mm] 560 [N] 520 [N]
GPP5008N-24-A 8 [mm] 560 [N] 520 [N]
GPP5008NC-00-A 8 [mm] 710 [N]
GPP5008NC-20-A 8 [mm] 710 [N]
GPP5008NC-21-A 8 [mm] 710 [N]
GPP5008NC-24-A 8 [mm] 710 [N]
GPP5008NO-00-A 8 [mm] 750 [N]
GPP5008NO-20-A 8 [mm] 750 [N]
GPP5008NO-21-A 8 [mm] 750 [N]
GPP5008NO-24-A 8 [mm] 750 [N]
GPP5008S-00-A 4 [mm] 1240 [N] 1150 [N]
GPP5008S-20-A 4 [mm] 1240 [N] 1150 [N]
GPP5008S-21-A 4 [mm] 1240 [N] 1150 [N]
GPP5008S-24-A 4 [mm] 1240 [N] 1150 [N]
GPP5008SC-00-A 4 [mm] 1580 [N]
GPP5008SC-20-A 4 [mm] 1580 [N]
GPP5008SC-21-A 4 [mm] 1580 [N]
GPP5008SC-24-A 4 [mm] 1580 [N]
GPP5008SO-00-A 4 [mm] 1670 [N]
GPP5008SO-20-A 4 [mm] 1670 [N]
GPP5008SO-21-A 4 [mm] 1670 [N]
GPP5008SO-24-A 4 [mm] 1670 [N]
Installation Size: GPP5010
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5010N-00-A 10 [mm] 945 [N] 885 [N]
GPP5010N-20-A 10 [mm] 945 [N] 885 [N]
GPP5010N-21-A 10 [mm] 945 [N] 885 [N]
GPP5010N-24-A 10 [mm] 945 [N] 885 [N]
GPP5010NC-00-A 10 [mm] 1260 [N]
GPP5010NC-20-A 10 [mm] 1260 [N]
GPP5010NC-21-A 10 [mm] 1260 [N]
GPP5010NC-24-A 10 [mm] 1260 [N]
GPP5010NO-00-A 10 [mm] 1320 [N]
GPP5010NO-20-A 10 [mm] 1320 [N]
GPP5010NO-21-A 10 [mm] 1320 [N]
GPP5010NO-24-A 10 [mm] 1320 [N]
GPP5010S-00-A 5 [mm] 2080 [N] 1940 [N]
GPP5010S-20-A 5 [mm] 2080 [N] 1940 [N]
GPP5010S-21-A 5 [mm] 2080 [N] 1940 [N]
GPP5010S-24-A 5 [mm] 2080 [N] 1940 [N]
GPP5010SC-00-A 5 [mm] 2750 [N]
GPP5010SC-20-A 5 [mm] 2750 [N]
GPP5010SC-21-A 5 [mm] 2750 [N]
GPP5010SC-24-A 5 [mm] 2750 [N]
GPP5010SO-00-A 5 [mm] 2890 [N]
GPP5010SO-20-A 5 [mm] 2890 [N]
GPP5010SO-21-A 5 [mm] 2890 [N]
GPP5010SO-24-A 5 [mm] 2890 [N]
Installation Size: GPP5013
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5013N-00-A 13 [mm] 1490 [N] 1410 [N]
GPP5013N-20-A 13 [mm] 1490 [N] 1410 [N]
GPP5013N-21-A 13 [mm] 1490 [N] 1410 [N]
GPP5013N-24-A 13 [mm] 1490 [N] 1410 [N]
GPP5013NC-00-A 13 [mm] 1920 [N]
GPP5013NC-20-A 13 [mm] 1920 [N]
GPP5013NC-21-A 13 [mm] 1920 [N]
GPP5013NC-24-A 13 [mm] 1920 [N]
GPP5013NO-00-A 13 [mm] 1860 [N]
GPP5013NO-20-A 13 [mm] 1860 [N]
GPP5013NO-21-A 13 [mm] 1860 [N]
GPP5013NO-24-A 13 [mm] 1860 [N]
GPP5013S-00-A 6 [mm] 3280 [N] 3100 [N]
GPP5013S-20-A 6 [mm] 3280 [N] 3100 [N]
GPP5013S-21-A 6 [mm] 3280 [N] 3100 [N]
GPP5013S-24-A 6 [mm] 3280 [N] 3100 [N]
GPP5013SC-00-A 6 [mm] 4220 [N]
GPP5013SC-20-A 6 [mm] 4220 [N]
GPP5013SC-21-A 6 [mm] 4220 [N]
GPP5013SC-24-A 6 [mm] 4220 [N]
GPP5013SO-00-A 6 [mm] 4400 [N]
GPP5013SO-20-A 6 [mm] 4400 [N]
GPP5013SO-21-A 6 [mm] 4400 [N]
GPP5013SO-24-A 6 [mm] 4400 [N]
Installation Size: GPP5016
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5016N-00-A 16 [mm] 2220 [N] 2090 [N]
GPP5016N-20-A 16 [mm] 2200 [N] 2090 [N]
GPP5016N-21-A 16 [mm] 2220 [N] 2090 [N]
GPP5016N-24-A 16 [mm] 2220 [N] 2090 [N]
GPP5016NC-00-A 16 [mm] 2860 [N]
GPP5016NC-20-A 16 [mm] 2860 [N]
GPP5016NC-21-A 16 [mm] 2860 [N]
GPP5016NC-24-A 16 [mm] 2860 [N]
GPP5016NO-00-A 16 [mm] 2990 [N]
GPP5016NO-20-A 16 [mm] 2990 [N]
GPP5016NO-21-A 16 [mm] 2990 [N]
GPP5016NO-24-A 16 [mm] 2990 [N]
GPP5016S-00-A 8 [mm] 4900 [N] 4610 [N]
GPP5016S-20-A 8 [mm] 4900 [N] 4610 [N]
GPP5016S-21-A 8 [mm] 4900 [N] 4610 [N]
GPP5016S-24-A 8 [mm] 4900 [N] 4610 [N]
GPP5016SC-00-A 8 [mm] 6310 [N]
GPP5016SC-20-A 8 [mm] 6310 [N]
GPP5016SC-21-A 8 [mm] 6310 [N]
GPP5016SC-24-A 8 [mm] 6310 [N]
GPP5016SO-00-A 8 [mm] 6600 [N]
GPP5016SO-20-A 8 [mm] 6600 [N]
GPP5016SO-21-A 8 [mm] 6600 [N]
GPP5016SO-24-A 8 [mm] 6600 [N]
Installation Size: GPP5025
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5025N-00-A 25 [mm] 3490 [N] 3280 [N]
GPP5025N-20-A 25 [mm] 3490 [N] 3280 [N]
GPP5025N-21-A 25 [mm] 3490 [N] 3280 [N]
GPP5025N-24-A 25 [mm] 3490 [N] 3280 [N]
GPP5025NC-00-A 25 [mm] 4510 [N]
GPP5025NC-20-A 25 [mm] 4510 [N]
GPP5025NC-21-A 25 [mm] 4510 [N]
GPP5025NC-24-A 25 [mm] 4510 [N]
GPP5025NO-00-A 25 [mm] 4710 [N]
GPP5025NO-20-A 25 [mm] 4710 [N]
GPP5025NO-21-A 25 [mm] 4710 [N]
GPP5025NO-24-A 25 [mm] 4710 [N]
GPP5025S-00-A 14 [mm] 6760 [N] 6360 [N]
GPP5025S-20-A 14 [mm] 6760 [N] 6360 [N]
GPP5025S-21-A 14 [mm] 6760 [N] 6360 [N]
GPP5025S-24-A 14 [mm] 6760 [N] 6360 [N]
GPP5025SC-00-A 14 [mm] 8730 [N]
GPP5025SC-20-A 14 [mm] 8730 [N]
GPP5025SC-21-A 14 [mm] 8730 [N]
GPP5025SC-24-A 14 [mm] 8730 [N]
GPP5025SO-00-A 14 [mm] 9130 [N]
GPP5025SO-20-A 14 [mm] 9130 [N]
GPP5025SO-21-A 14 [mm] 9130 [N]
GPP5025SO-24-A 14 [mm] 9130 [N]
Installation Size: GPP5030
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5030N-00-A 30 [mm] 5210 [N] 5000 [N]
GPP5030N-20-A 30 [mm] 5210 [N] 5000 [N]
GPP5030N-21-A 30 [mm] 5210 [N] 5000 [N]
GPP5030N-24-A 30 [mm] 5210 [N] 5000 [N]
GPP5030NC-00-A 30 [mm] 6850 [N]
GPP5030NC-20-A 30 [mm] 6850 [N]
GPP5030NC-21-A 30 [mm] 6850 [N]
GPP5030NC-24-A 30 [mm] 6850 [N]
GPP5030NO-00-A 30 [mm] 7060 [N]
GPP5030NO-20-A 30 [mm] 7060 [N]
GPP5030NO-21-A 30 [mm] 7060 [N]
GPP5030NO-24-A 30 [mm] 7060 [N]
GPP5030S-00-A 17 [mm] 9990 [N] 9600 [N]
GPP5030S-20-A 17 [mm] 9990 [N] 9600 [N]
GPP5030S-21-A 17 [mm] 9990 [N] 9600 [N]
GPP5030S-24-A 17 [mm] 9990 [N] 9600 [N]
GPP5030SC-00-A 17 [mm] 13160 [N]
GPP5030SC-20-A 17 [mm] 13160 [N]
GPP5030SC-21-A 17 [mm] 13160 [N]
GPP5030SC-24-A 17 [mm] 13160 [N]
GPP5030SO-00-A 17 [mm] 13550 [N]
GPP5030SO-20-A 17 [mm] 13550 [N]
GPP5030SO-21-A 17 [mm] 13550 [N]
GPP5030SO-24-A 17 [mm] 13550 [N]
Installation Size: GPP5035
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5035N-00-A 35 [mm] 6300 [N] 6100 [N]
GPP5035N-20-A 35 [mm] 6300 [N] 6100 [N]
GPP5035N-21-A 35 [mm] 6300 [N] 6100 [N]
GPP5035N-24-A 35 [mm] 6300 [N] 6100 [N]
GPP5035NC-00-A 35 [mm] 8000 [N]
GPP5035NC-20-A 35 [mm] 8000 [N]
GPP5035NC-21-A 35 [mm] 8000 [N]
GPP5035NC-24-A 35 [mm] 8000 [N]
GPP5035NO-00-A 35 [mm] 8200 [N]
GPP5035NO-20-A 35 [mm] 8200 [N]
GPP5035NO-21-A 35 [mm] 8200 [N]
GPP5035NO-24-A 35 [mm] 8200 [N]
GPP5035S-00-A 20 [mm] 12100 [N] 11700 [N]
GPP5035S-20-A 20 [mm] 12100 [N] 11700 [N]
GPP5035S-21-A 20 [mm] 12100 [N] 11700 [N]
GPP5035S-24-A 20 [mm] 12100 [N] 11700 [N]
GPP5035SC-00-A 20 [mm] 15500 [N]
GPP5035SC-20-A 20 [mm] 15500 [N]
GPP5035SC-21-A 20 [mm] 15500 [N]
GPP5035SC-24-A 20 [mm] 15500 [N]
GPP5035SO-00-A 20 [mm] 15900 [N]
GPP5035SO-20-A 20 [mm] 15900 [N]
GPP5035SO-21-A 20 [mm] 15900 [N]
GPP5035SO-24-A 20 [mm] 15900 [N]
Installation Size: GPP5045
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPP5045N-00-A 45 [mm] 10700 [N] 10200 [N]
GPP5045N-20-A 45 [mm] 10700 [N] 10200 [N]
GPP5045N-21-A 45 [mm] 10700 [N] 10200 [N]
GPP5045N-24-A 45 [mm] 10700 [N] 10200 [N]
GPP5045NC-00-A 45 [mm] 13700 [N]
GPP5045NC-20-A 45 [mm] 13700 [N]
GPP5045NC-21-A 45 [mm] 13700 [N]
GPP5045NC-24-A 45 [mm] 13700 [N]
GPP5045NO-00-A 45 [mm] 14200 [N]
GPP5045NO-20-A 45 [mm] 14200 [N]
GPP5045NO-21-A 45 [mm] 14200 [N]
GPP5045NO-24-A 45 [mm] 14200 [N]
GPP5045S-00-A 26 [mm] 20300 [N] 19400 [N]
GPP5045S-20-A 26 [mm] 20300 [N] 19400 [N]
GPP5045S-21-A 26 [mm] 20300 [N] 19400 [N]
GPP5045S-24-A 26 [mm] 20300 [N] 19400 [N]
GPP5045SC-00-A 26 [mm] 26050 [N]
GPP5045SC-20-A 26 [mm] 26050 [N]
GPP5045SC-21-A 26 [mm] 26050 [N]
GPP5045SC-24-A 26 [mm] 26050 [N]
GPP5045SO-00-A 26 [mm] 26950 [N]
GPP5045SO-20-A 26 [mm] 26950 [N]
GPP5045SO-21-A 26 [mm] 26950 [N]
GPP5045SO-24-A 26 [mm] 26950 [N]
Top