หน้าหลัก / Zimmer gripers / Pneumatic grippers / 3-Jaw Concentric Grippers Series GPD5000

ร้านค้า

3-Jaw Concentric Grippers Series GPD5000

 

Serie
1 Wedge hook mechanism

high forces and moments capacity

Synchronized gripper jaw movement

2 Gripper jaw

Gripper fingers mounted using removable centering sleeves

Lubricated for life via incorporated lubrication slots

3 Mounting block

mounting for inductive proximity switch

4 Integrated gripping force safety device

Spring built into cylinder chamber as an energy store

5 Sensing slot

mounting and positioning of magnetic field sensors

6 Mounting and positioning

Alternatively, on several sides for customized mounting

Pneumatic and electrical versions identical apart from height

7 Drive

Double-acting pneumatic rotor cylinder

8 Steel Linear Guide

Steel in steel guide

Enables use of extremely long gripper fingers

9 Dual lip seal

IP64 and up to IP67 (with purged air) for Protector version

Prevents grease from being squeezed out, increasing service life

รหัสสินค้า: 4009 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Specifications

DOWNLOAD SPECS

3-Jaw Concentric Grippers
Series GPD5000

Serie

“The Universal One”

Up to 30% more gripping force than the benchmark

10% more static forces and moments than the benchmark

Gripper fingers up to 10% longer than the benchmark

Gripper fingers weight up to 15% higher than the benchmark

Sealed guide IP64 / Protector version IP67 (with purged air)

Protected against corrosion

Up to 30 million cycles without maintenance

Installation Size: GPD5003
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPD5003N-00-A 2.5 [mm] 335 [N] 310 [N]
GPD5003N-20-A 2.5 [mm] 335 [N] 310 [N]
GPD5003N-21-A 2.5 [mm] 335 [N] 310 [N]
GPD5003N-24-A 2.5 [mm] 335 [N] 310 [N]
GPD5003NC-00-A 2.5 [mm] 440 [N]
GPD5003NC-20-A 2.5 [mm] 440 [N]
GPD5003NC-21-A 2.5 [mm] 440 [N]
GPD5003NC-24-A 2.5 [mm] 440 [N]
GPD5003NO-00-A 2.5 [mm] 465 [N]
GPD5003NO-20-A 2.5 [mm] 465 [N]
GPD5003NO-21-A 2.5 [mm] 465 [N]
GPD5003NO-24-A 2.5 [mm] 465 [N]
Installation Size: GPD5004
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPD5004N-00-A 4 [mm] 500 [N] 460 [N]
GPD5004N-20-A 4 [mm] 500 [N] 460 [N]
GPD5004N-21-A 4 [mm] 500 [N] 460 [N]
GPD5004N-24-A 4 [mm] 500 [N] 460 [N]
GPD5004NC-00-A 4 [mm] 650 [N]
GPD5004NC-20-A 4 [mm] 650 [N]
GPD5004NC-21-A 4 [mm] 650 [N]
GPD5004NC-24-A 4 [mm] 650 [N]
GPD5004NO-00-A 4 [mm] 690 [N]
GPD5004NO-20-A 4 [mm] 690 [N]
GPD5004NO-21-A 4 [mm] 690 [N]
GPD5004NO-24-A 4 [mm] 690 [N]
GPD5004S-00-A 2 [mm] 1100 [N] 1010 [N]
GPD5004S-20-A 2 [mm] 1100 [N] 1010 [N]
GPD5004S-21-A 2 [mm] 1100 [N] 1010 [N]
GPD5004S-24-A 2 [mm] 1100 [N] 1010 [N]
GPD5004SC-00-A 2 [mm] 1430 [N]
GPD5004SC-20-A 2 [mm] 1430 [N]
GPD5004SC-21-A 2 [mm] 1430 [N]
GPD5004SC-24-A 2 [mm] 1430 [N]
GPD5004SO-00-A 2 [mm] 1520 [N]
GPD5004SO-20-A 2 [mm] 1520 [N]
GPD5004SO-21-A 2 [mm] 1520 [N]
GPD5004SO-24-A 2 [mm] 1520 [N]
Installation Size: GPD5006
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPD5006N-00-A 6 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPD5006N-20-A 6 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPD5006N-21-A 6 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPD5006N-24-A 6 [mm] 800 [N] 740 [N]
GPD5006NC-00-A 6 [mm] 1020 [N]
GPD5006NC-20-A 6 [mm] 1020 [N]
GPD5006NC-21-A 6 [mm] 1020 [N]
GPD5006NC-24-A 6 [mm] 1020 [N]
GPD5006NO-00-A 6 [mm] 1080 [N]
GPD5006NO-20-A 6 [mm] 1080 [N]
GPD5006NO-21-A 6 [mm] 1080 [N]
GPD5006NO-24-A 6 [mm] 1080 [N]
GPD5006S-00-A 3 [mm] 1750 [N] 1620 [N]
GPD5006S-20-A 3 [mm] 1750 [N] 1620 [N]
GPD5006S-21-A 3 [mm] 1750 [N] 1620 [N]
GPD5006S-24-A 3 [mm] 1750 [N] 1620 [N]
GPD5006SC-00-A 3 [mm] 2240 [N]
GPD5006SC-20-A 3 [mm] 2240 [N]
GPD5006SC-21-A 3 [mm] 2240 [N]
GPD5006SC-24-A 3 [mm] 2240 [N]
GPD5006SO-00-A 3 [mm] 2370 [N]
GPD5006SO-20-A 3 [mm] 2370 [N]
GPD5006SO-21-A 3 [mm] 2370 [N]
GPD5006SO-24-A 3 [mm] 2370 [N]
Installation Size: GPD5008
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in opening Gripping force in closing
GPD5008N-00-A 8 [mm] 1340 [N] 1260 [N]
GPD5008N-20-A 8 [mm] 1340 [N] 1260 [N]
GPD5008N-21-A 8 [mm] 1340 [N] 1260 [N]
GPD5008N-24-A 8 [mm] 1340 [N] 1260 [N]
GPD5008NC-00-A 8 [mm] 1690 [N]
GPD5008NC-20-A 8 [mm] 1690 [N]
GPD5008NC-21-A 8 [mm] 1690 [N]
GPD5008NC-24-A 8 [mm] 1690 [N]
GPD5008NO-00-A 8 [mm] 1770 [N]
GPD5008NO-20-A 8 [mm] 1770 [N]
GPD5008NO-21-A 8 [mm] 1770 [N]
GPD5008NO-24-A 8 [mm] 1770 [N]
GPD5008S-00-A 4 [mm] 2960 [N] 2780 [N]
GPD5008S-20-A 4 [mm] 2960 [N] 2780 [N]
GPD5008S-21-A 4 [mm] 2960 [N] 2780 [N]
GPD5008S-24-A 4 [mm] 2960 [N] 2780 [N]
GPD5008SC-00-A 4 [mm] 3730 [N]
GPD5008SC-20-A 4 [mm] 3730 [N]
GPD5008SC-21-A 4 [mm] 3730 [N]
GPD5008SC-24-A 4 [mm] 3730 [N]
GPD5008SO-00-A 4 [mm] 3910 [N]
GPD5008SO-20-A 4 [mm] 3910 [N]
GPD5008SO-21-A 4 [mm] 3910 [N]
GPD5008SO-24-A 4 [mm] 3910 [N]
Top