ร้านค้า

High Temperature Silica Sleeve

รหัสสินค้า: 1002 หมวดหมู่:

รายละเอียด

Silica Sleeve protect high temperature exhausts,pipes,hoses…

Protect personnel from high heat,Cut energy losses

  • Operating Temperature:Under 1000℃
  • Material:Pure silica fiber ≥96%
  • DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Part No. Inner Dia./mm Wall Thickness(mm) Weight(g/m) Roll Length/m
HTHS-S-5 5.0±1.0 0.7±0.2 12±5 30
HTHS-S-8 8.0±1.6 1.6±0.2 18±5 30
HTHS-S-10 10.0±2.0 1.6±0.2 50±5 30
HTHS-S-15 15.0±3.0 1.6±0.2 65±10 30
HTHS-S-20 20.0±4.0 1.6±0.2 85±10 30
HTHS-S-25 25.0±5.0 1.6±0.2 90±10 30
HTHS-S-30 30.0±6.0 1.6±0.2 125±13 30
HTHS-S-35 35.0±7.0 1.6±0.2 140±14 30
HTHS-S-40 40.0±10.0 1.6±0.2 170±17 30
HTHS-S-50 50.0±10.0 1.6±0.2 180±20 30
HTHS-S-64 64.0±10.0 1.6±0.2 255±26 30
HTHS-S-76 76.0±10.0 1.6±0.2 305±31 30
HTHS-S-80 80.0±10.0 1.6±0.2 320±32 30
HTHS-S-86 86.0±10.0 1.6±0.2 345±35 30
HTHS-S-90 90.0±10.0 1.6±0.2 360±36 30
HTHS-S-96 96.0±10.0 1.6±0.2 380±38 30
HTHS-S-120 120.0±10.0 1.6±0.2 480±48 30

 

Top