ร้านค้า

CLAMPING ELEMENTS MKS Series

CLAMPING ELEMENTS | PNEUMATIC
SERIES MKS

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

CLAMPING ELEMENTS | PNEUMATIC
SERIES MKS

Order-No. Holding force Operating pressure min. Installation direction
MKS1201A 250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS1501-300 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS1501E 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1502K 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS1502KB 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS1503BM 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1504F 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1510B 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1514D 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1501A 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS1505AK 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1505G 300 [N] 5.5 [bar] from above
MKS1512I 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1501S 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS1505A
MKS1701B 250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2001E 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2001G 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2002KB 600 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2003BM 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2004F 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2010B 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2012F 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2014D 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2001A 600 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2002K 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2005A 600 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2005AK 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2005G 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2005KB 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2012I 600 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2501-1000 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2501E 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2501G 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2501N 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2502KB 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2502R 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2503B 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2503MR 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2512F 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2514D 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS-NICHT-MOEGLICH
MKS2505A 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2514E 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2005KN 400 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2501A 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2502K 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2505AK 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2505AR 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2505G 500 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2505KB 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2505KN 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2512I 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2501S 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS2101B 400 [N] 5.5 [bar] from above
MKS2701B 600 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3001E 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3001G 1050 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3002KB 1050 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3003BM 1050 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3004F 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3012F 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3005A 1050 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3014E 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3001A 1050 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3002K 1050 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3005AK 1050 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3005G 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3012I 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3003MR 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3001S 750 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3501E 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3501G 1050 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3502K 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3502KB 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3503BM 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3503MR 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3504F 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3512F 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3514D 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3514E 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3505A 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3502D 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3501-1000 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3501A 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3505AK 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3505AR 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3505G 900 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3505KB 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3512I 1250 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS3501F 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS3501B 750 [N] 5.5 [bar] from above
MKS4501-1000 1000 [N] 5.5 [bar] from above
MKS4501A 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS4501E 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4502E 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4502K 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS4502R 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4503BM 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4503MR 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4504F 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4512F 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4514D 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS4505A 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS4514E 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4501F 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS5001B 1250 [N] 5.5 [bar] from above
MKS5501A 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS5501F 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS5501SR 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS5502R 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS5503MR 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS5504F 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS5514C 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS5515A 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS5502K 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS5505AK 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS5505AR 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS5514E 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6501-1000 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS6501A 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS6501E 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6501N 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS6502R 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS6503MR 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6504F 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6505AR 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6512F 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6501F 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6514E 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6505AK 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS6505A 1450 [N] 5.5 [bar] from above
MKS4510B 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4505AK 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4505AR 1450 [N] 5.5 [bar] from the front
MKS4505G 1000 [N] 5.5 [bar] from above
MKS8501A 1450 [N] 5.5 [bar] from above
Top