ร้านค้า

CLAMPING ELEMENTS MK Series

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

CLAMPING ELEMENTS | PNEUMATIC
SERIES MK

Order-No. Holding force Nominal operating pressure Installation direction
MK1201A 350 [N] 6 [bar] from above
MK1501-300 650 [N] 6 [bar] from above
MK1501E 650 [N] 6 [bar] from the front
MK1502K 650 [N] 6 [bar] from above
MK1503BM 650 [N] 6 [bar] from the front
MK1504F 650 [N] 6 [bar] from the front
MK1514D 650 [N] 6 [bar] from the front
MK1501A 650 [N] 6 [bar] from above
MK1502KB 650 [N] 6 [bar] from above
MK1505AK 650 [N] 6 [bar] from the front
MK1505G 500 [N] 6 [bar] from above
MK1510B 650 [N] 6 [bar] from the front
MK1512I 550 [N] 6 [bar] from the front
MK1501S 650 [N] 6 [bar] from the front
MK1505A
MK1701B 350 [N] 6 [bar] from above
MK2001A 1000 [N] 6 [bar] from above
MK2001E 1000 [N] 6 [bar] from the front
MK2001G 650 [N] 6 [bar] from above
MK2002K 1000 [N] 6 [bar] from above
MK2002KB 1000 [N] 6 [bar] from above
MK2003BM 1000 [N] 6 [bar] from the front
MK2004F 1000 [N] 6 [bar] from the front
MK2010B 1000 [N] 6 [bar] from the front
MK2012F 1000 [N] 6 [bar] from the front
MK2014D 700 [N] 6 [bar] from above
MK2005A 1000 [N] 6 [bar] from above
MK2005AK 1000 [N] 6 [bar] from the front
MK2005G 700 [N] 6 [bar] from above
MK2005KB 650 [N] 6 [bar] from the front
MK2005KN 650 [N] 6 [bar] from the front
MK2012I 1000 [N] 6 [bar] from the front
MK2501-1000 1200 [N] 6 [bar] from above
MK2501E 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2501G 1200 [N] 6 [bar] from above
MK2501N 1200 [N] 6 [bar] from above
MK2502K 1200 [N] 6 [bar] from above
MK2502KB 1200 [N] 6 [bar] from above
MK2502R 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2503B 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2503MR 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2512F 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2514D 1200 [N] 6 [bar] from above
MK-NICHT-MOEGLICH
MK2514E 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2505KN 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2501A 1200 [N] 6 [bar] from above
MK2505A 1200 [N] 6 [bar] from above
MK2505AK 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2505AR 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2505G 800 [N] 6 [bar] from above
MK2505KB 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2512I 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2501S 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK2101B 650 [N] 6 [bar] from above
MK2701B 1000 [N] 6 [bar] from above
MK3001A 1750 [N] 6 [bar] from above
MK3001E 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK3001G 1750 [N] 6 [bar] from above
MK3002K 1750 [N] 6 [bar] from above
MK3002KB 1750 [N] 6 [bar] from above
MK3003BM 1750 [N] 6 [bar] from the front
MK3004F 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK3012F 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK3005A 1750 [N] 6 [bar] from above
MK3014E 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK3005AK 1750 [N] 6 [bar] from the front
MK3005G 1200 [N] 6 [bar] from above
MK3012I 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK3003MR 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK3001S 1200 [N] 6 [bar] from the front
MK3501A 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3501E 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3501G 1750 [N] 6 [bar] from above
MK3502K 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3502KB 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3503BM 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3503MR 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3504F 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3512F 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3514D 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3514E 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3505A 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3501-1000 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3502D 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3505AK 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3505AR 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3505G 1400 [N] 6 [bar] from above
MK3505KB 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3512I 2000 [N] 6 [bar] from the front
MK3501F 2000 [N] 6 [bar] from above
MK3501B 1200 [N] 6 [bar] from above
MK4501-1000 2250 [N] 6 [bar] from above
MK4501A 2250 [N] 6 [bar] from above
MK4501E 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4502E 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4502K 2250 [N] 6 [bar] from above
MK4502R 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4503BM 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4503MR 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4504F 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4512F 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4514D 2250 [N] 6 [bar] from above
MK4505A 2250 [N] 6 [bar] from above
MK4514E 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4501F 2250 [N] 6 [bar] from above
MK5001B 2000 [N] 6 [bar] from above
MK5501F 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK5501SR 2250 [N] 6 [bar] from above
MK5502K 2250 [N] 6 [bar] from above
MK5502R 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK5503MR 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK5504F 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK5514C 1450 [N] 6 [bar] from above
MK5515A 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK5514E 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK5501A 2250 [N] 6 [bar] from above
MK5505AK 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK5505AR 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6501-1000 2250 [N] 6 [bar] from above
MK6501A 2250 [N] 6 [bar] from above
MK6501E 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6501N 2250 [N] 6 [bar] from above
MK6502R 2250 [N] 6 [bar] from above
MK6503MR 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6504F 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6512F 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6501F 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6514E 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6505AK 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6505AR 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK6505A 2250 [N] 6 [bar] from above
MK4510B 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4505AK 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4505AR 2250 [N] 6 [bar] from the front
MK4505G 1600 [N] 6 [bar] from above
MK8501A 2250 [N] 6 [bar] from above
Top