ร้านค้า

CLAMPING AND BRAKING ELEMENTS MBPS Series

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

CLAMPING AND BRAKING ELEMENTS | PNEUMATIC
SERIES MBPS

Order-No. Holding force Operating pressure min. Installation direction
MBPS1501AS1 800 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1501AS1A 800 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1501ES1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1501GS1 800 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS1504BS1 800 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS1512ES1 800 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1514DS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1514AS1A 800 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS-NICHT-MOEGLICH
MBPS1502BS1 800 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1505AS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1510BS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS1501SS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2001AS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2001AS1A 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2001CS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2001CS1A 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2001ES1 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2001GS1 1000 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS2001GS1A 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2002BS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2004BS1 900 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS2012ES1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2010BS1 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2012FS1 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2002AS1 900 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2004FS1 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2012IS1 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2005AS1 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2005AS1A 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2501AS1A 1200 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2501CS1A 1200 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2501ES1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2501GS1 1000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2501IS1 750 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2502AS1 1200 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2502BS1 850 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2502DS1 750 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2503AS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2504BS1 1200 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2504FS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2505BS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2510AS1 1000 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS2510BS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2512ES1A 1200 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2514DS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2502BS1A 850 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2505AS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2505AS1A 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2505BS1A 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2514ES1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2512FS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS2501SS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3001ES1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3002AS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3004BS1 1300 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS3004BS1A 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3004FS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3010BS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3012FS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3014ES1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3001CS1A 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3012IS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501AS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501AS1A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501CS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501CS1A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501ES1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3502AS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3502BS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3502DS1 2100 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3503AS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3503AS1A 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3504BS1 2000 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS3504FS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3510BS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3510BS1A 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3512ES1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3514DS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501FS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3512FS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3514ES1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3512IS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4501ES1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4502BS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4502DS1 3100 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4504BS1 2600 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS4504FS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4504FS1A 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4510BS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4510BS1A 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4512FS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4514ES1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS-TELEFON
MBPS4512ES1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4503AS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4505AS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4505AS1A 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4505BS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS4505BS1A 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5501AS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5501CS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5501ES1 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5502DS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5503AS1 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5504BS1 3600 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS5504FS1 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5510BS1 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5502BS1 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5505AS1 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5505AS1A 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5505BS1 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5505BS1A 4700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS5514MS1 3600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3003AS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3002BS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3005AS1 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3005AS1A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3001SS1 1300 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3512ES1A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3505AS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3505AS1A 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3505BS1 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3505BS1A 2600 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501AS1-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501AS1A-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501CS1-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501CS1A-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501FS1-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3501GS1-A 1700 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3502AS1-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3502BS1-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3504BS1-A 2000 [N] 4.5 [bar] from above
MBPS3512ES1-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
MBPS3512ES1A-A 2000 [N] 4.5 [bar] from the front
Top