ร้านค้า

PA 11 FDA

PA 11 FDA

มักใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ – แต่ละผลิตภัณฑ์มีแผ่นข้อมูลแยกต่างหาก: TUBE, SPIRAL TUBE

วัสดุ โพลีเอไมด์ที่ไม่ใช่ พลาสติก 11 (PA04)

ลักษณะ ท่อนิวแมติกที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติทางกลและทางเคมี ได้รับการรับรองสำหรับการสัมผัสกับอาหารตาม FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา)

Chemical resistance:
Pressure resistance:
UV- & weather resistance:
Working temperature:
Flame resistance:
Surface hardness:
Flexural modulus:
Moisture absorption:
Norm:
Very good
Excellent
Excellent
-40°C to +100°C
V2 (UL 94)
Shore D 72
1.000 MPa
< 1,9 %
Approved for food contact according
to FDA 21 CFR 177.1500 (USA)

 

 

รหัสสินค้า: 3001 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

PA 11 FDA

is typically used for the following products – each product has a seperate data sheet:

 

Material

Non plastisized Polyamide 11(PA04)

 

Characteristics

High quality pneumatic hose with particular good mechanical and chemical properties. It is approved for food contact according to FDA (The Food and Drug Administration – USA).

 

Chemical resistance:
Pressure resistance:
UV- & weather resistance:
Working temperature:
Flame resistance:
Surface hardness:
Flexural modulus:
Moisture absorption:
Norm:
Very good
Excellent
Excellent
-40°C to +100°C
V2 (UL 94)
Shore D 72
1.000 MPa
< 1,9 %
Approved for food contact according
to FDA 21 CFR 177.1500 (USA)
 

 

Connections / fittings:

Pneumatic

 

Colour

Standard: Natural and black
Specialities: Special colours at an additional charge

 

Typical applications

  • Pneumatic
  • Industrial (e.g. audio and control equipment)
  • Medical equipment
  • White goods (refrigerator, vending machines, etc.)

 

Resistance chart

Please see separate chemical resistance chart

 

Packaging

Please see separate data sheet for packaging options

Data overview page 2

Specifications

DOWN LOAD SPECS

Top