ร้านค้า

2-JAW ANGULAR GRIPPER GPW5000

รายละเอียดเพิ่มเติม

2-JAW RADIAL GRIPPER  GPW5000 Series
INSTALLATION SIZE: GPW5008
Order-No. Stroke per jaw (+/-) Gripping moment in closing max. Gripping moment secured by spring min.
GPW5008NC-00-A +15/-2 [°] 33 [Nm] 7.5 [Nm]
GPW5008NC-20-A +15/-2 [°] 33 [Nm] 7.5 [Nm]
INSTALLATION SIZE: GPW5013
Order-No. Stroke per jaw (+/-) Gripping moment in closing max. Gripping moment secured by spring min.
GPW5013NC-00-A +15/-2 [°] 130 [Nm] 39.5 [Nm]
GPW5013NC-20-A +15/-2 [°] 130 [Nm] 39.5 [Nm]
INSTALLATION SIZE: GPW5025
Order-No. Stroke per jaw (+/-) Gripping moment in closing max. Gripping moment secured by spring min.
GPW5025NC-00-A +15/-2 [°] 620 [Nm] 150 [Nm]
GPW5025NC-20-A +15/-2 [°] 620 [Nm] 150 [Nm]
Top