ร้านค้า

2-JAW PARALLEL GRIPPERS SERIES GP400

รายละเอียดเพิ่มเติม

2-JAW PARALLEL GRIPPERS
SERIES GP400

 

INSTALLATION SIZE: GP403
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP403N-C 3 [mm] 85 [N] 100 [N]
GP403NC-C 3 [mm] 115 [N]
GP403NO-C 3 [mm] 115 [N]
INSTALLATION SIZE: GP404
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP404N-C 4 [mm] 170 [N] 185 [N]
GP404NC-C 4 [mm] 210 [N]
GP404NO-C 4 [mm] 225 [N]
GP404S-C 2 [mm] 375 [N] 410 [N]
GP404SC-C 2 [mm] 465 [N]
GP404SO-C 2 [mm] 500 [N]
INSTALLATION SIZE: GP406
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP406N-C 6 [mm] 300 [N] 325 [N]
GP406NC-C 6 [mm] 400 [N]
GP406NO-C 6 [mm] 425 [N]
GP406S-C 3 [mm] 670 [N] 725 [N]
GP406SC-C 3 [mm] 900 [N]
GP406SO-C 3 [mm] 950 [N]
INSTALLATION SIZE: GP408
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP408N-C 8 [mm] 550 [N] 590 [N]
GP408NC-C 8 [mm] 700 [N]
GP408NO-C 8 [mm] 740 [N]
GP408S-C 4 [mm] 1230 [N] 1320 [N]
GP408SC-C 4 [mm] 1570 [N]
GP408SO-C 4 [mm] 1660 [N]
INSTALLATION SIZE: GP410
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP410N-C 10 [mm] 740 [N] 795 [N]
GP410NC-C 10 [mm] 990 [N]
GP410NO-C 10 [mm] 1050 [N]
GP410S-C 5 [mm] 1650 [N] 1770 [N]
GP410SC-C 5 [mm] 2215 [N]
GP410SO-C 5 [mm] 2340 [N]
INSTALLATION SIZE: GP412
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP412N-C 12 [mm] 1290 [N] 1370 [N]
GP412NC-C 12 [mm] 1780 [N]
GP412NO-C 12 [mm] 1850 [N]
GP412S-C 6 [mm] 2890 [N] 3050 [N]
GP412SC-C 6 [mm] 3960 [N]
GP412SO-C 6 [mm] 4130 [N]
INSTALLATION SIZE: GP416
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP416N-C 16 [mm] 1860 [N] 1960 [N]
GP416NC-C 16 [mm] 2490 [N]
GP416NO-C 16 [mm] 2590 [N]
GP416S-C 8 [mm] 4160 [N] 4390 [N]
GP416SC-C 8 [mm] 5560 [N]
GP416SO-C 8 [mm] 5780 [N]
INSTALLATION SIZE: GP420
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP420N-C 20 [mm] 3175 [N] 3330 [N]
GP420NC-C 20 [mm] 4060 [N]
GP420NO-C 20 [mm] 4215 [N]
GP420S-C 10 [mm] 7080 [N] 7430 [N]
GP420SC-C 10 [mm] 9060 [N]
GP420SO-C 10 [mm] 9400 [N]
INSTALLATION SIZE: GP430
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP430N-C 30 [mm] 6675 [N] 6830 [N]
GP430NC-C 30 [mm] 8480 [N]
GP430NO-C 30 [mm] 8640 [N]
GP430S-C 15 [mm] 14900 [N] 15250 [N]
GP430SC-C 15 [mm] 18930 [N]
GP430SO-C 15 [mm] 19275 [N]
Top