ร้านค้า

2-JAW PARALLEL GRIPPERS SERIES GP200

รายละเอียดเพิ่มเติม

2-JAW PARALLEL GRIPPERS
SERIES GP200

INSTALLATION SIZE: GP224
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP224-B 12 [mm] 170 [N]
GP224-B-99 12 [mm] 160 [N] 160 [N]
GP224S-B 6 [mm] 335 [N]
GP224S-B-99 6 [mm] 335 [N] 335 [N]
INSTALLATION SIZE: GP240
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP240-B 20 [mm] 510 [N]
GP240-B-99 20 [mm] 435 [N] 435 [N]
GP240S-B 8 [mm] 1290 [N]
GP240S-B-99 8 [mm] 1105 [N] 1105 [N]
INSTALLATION SIZE: GP260
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP260 30 [mm] 800 [N]
GP260-99 30 [mm] 665 [N] 665 [N]
GP260S 10 [mm] 2480 [N]
GP260S-99 10 [mm] 2120 [N] 2120 [N]
INSTALLATION SIZE: GP280
Order-No. Stroke per jaw Gripping force in closing Gripping force in opening
GP280 40 [mm] 1690 [N]
GP280-99 40 [mm] 1390 [N] 1390 [N]
GP280S 15 [mm] 4500 [N]
GP280S-99 15 [mm] 3690 [N] 3690 [N]
Top