หน้าหลัก / สวิทช์ลูกลอยควบคุมระดับบอยเลอร์ / สวิทช์ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ

สวิทช์ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ

แสดง 1 รายการ

  • Mobrey™ Magnetic Horizontal Float Switches for Liquid Level Alarm and Pump Control

    You need to trust that your level switches won’t let you down. Mobrey float level switches are rugged, robust, and trusted globally for their long-term reliability in the harshest of environments and the most hazardous areas. Ideal for industrial applications such as pump control and high or low alarm duty on tanks and pressure vessels.

Top